Selectează suma

4000 lei

1000 MDL

20000 MDLSelectează termenul

4 luni

1 luni.

12 luni.


Suma rambursării
4568 MDL


Comision
568 MDL


Plata lunara
1142 MDL

Informații detaliate despre împrumut


Informația precontractuală


Creditele pot fi achitate oricind integral! Comisionul se va aplica doar pentru perioada utilizata!


Exemplu reprezentativ: Valoarea totală plătibilă pentru un împrumut în sumă de 5 000 MDL acordat pe un termen de 12 luni constituie 6960 MDL, care include:

-Suma împrumutului acordat 5 000 MDL;
-Suma dobânzii aferente împrumutului 0 MDL;
-Comision pentru acordarea împrumutului 1960 MDL;
-Rata exprimată în procent anual (DAE) constituie 90.02%.

Преддоговорная информация


Detalii Calcul
Dobanda anula electiva (DAE) Total comisioane Total de plata Total dobanda
0.00%
Luna Data Sold credit Principal Dobânda Rata lunară Comisioane Rata Lunară Totală (DAE)

Informații standard privind creditul pentru consumatori (informație precontractuală)


1.Numele/denumirea și datele de contact ale Creditorului
Creditor O.C.N.”ONLINE CREDIT” S.R.L.
Adresă Mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn, nr.12/2, of.301
Nr. de telefon (+373)60371300
Adresa de e-mail info@onlinecredite.md
Adresa web www.onlinecredite.md
2.Descrierea principalelor caracteristici ale produselor de creditare
Tipul creditului Credit nebancar pe termen scurt
Valoarea totală a creditului MDL
Condițiile care reglemenează tragerea creditului Însemnă modul și momentul de obținere a banilor Tragerea creditului are loc în mediul on-line sau off-line după parcurgerea următorilor pași:
Acceptarea condițiilor de acordare a creditului de către O.C.N. “ONLINE CREDIT” S.R.L. și consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și verificarea informației disponibile în baza de date a birourilor istoriilor de credit, furnizate prin intermediul aplicației furnizate on-line sau offline, în scopul analizei încheierii unui eventual contract de credit.
Citirea și acceptarea ofertei organizației de creditare nebancare expuse în informația precontractuală.
După aprobarea creditului nebancar, semnarea contractului la unul din oficiile organizației sau prin intermediul codului unic expediat prin SMS. În dependență de modalitatea de primire indicată (virament/numerar), mijloacele bănești sunt transferate în contul debitorului sau se ridică în numerar cu buletinul de identitate valabil la una din sucursalele companiei, agențiile cu terminale RunPay mini.
Durata contractului de credit
Ratele și dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate Rambursarea creditului nebancar, achitarea dobânzii calculate și comisioanelor aferente se efectuează pînă la scadență.
Ordinea de încasare a plăților efectuate:
 1. Penalitățile calculate
 2. Comisionul de acordare a creditului
 3. Dobânda calculată
 4. Corpul creditului
Suma totală pe care va trebui să o achitaţi Cu condiția respectării clauzelor contractuale:
MDL
3.Costurile creditului
Rata dobînzii aferente creditului sau, dacă este cazul, diferite rate ale dobînzii care se aplică contractului de credit Rata dobânzii aferente creditului nebancar pentru o zi calendaristică constituie:
0 % (fixă)
Dobânda anuală efectivă (DAE)
Costul total al creditului exprimat ca procentaj annual din valoarea totală a creditului.

Exemplu reprezentativ
DAE constituie:
%Exemplu:
Valoarea creditului nebancar – 5000 MDL
Durata creditului nebancar – 30 zile
Valoarea totală plătibilă de către consumator – 5275 MDL
Comision de acordare: 275 MDL
Dobânda calculata: 0 MDL
DAE –90.12 %
Pentru obţinerea creditului sau pentru obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite, este obligatoriu să se încheie:
– un contract de asigurare pentru garantarea creditului; sau
– un contract privind un alt serviciu accesoriu?
Nu

Nu
Costuri aferente
Suma costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată (de exemplu, a cardului de credit) Comisionul perceput de terți pentru eliberarea mijloacelor bănești:

 • Eliberare mijloacelor bănești în numerar prin oficiul O.C.N. “ONLINE CREDIT ” SRL – comisionul 0%;
 • Transfer pe contul bancar sau pe contul de card: ontractua pentru transfer perceput de O.C.N. “ONLINE CREDIT” SRL – 0%, însă banca în care aveți contul dvs. Poate percepe o taxă pentru creditarea sumei în contul dvs., în conformitate cu tarifele sale;
 • Transferul mijloacelor bănești în portofelul electronic RunPay cu ridicarea sumei în numerar de la orice terminal RunPay Mini ( ontractua 1%).

Comision perceput de terți pentru achitarea creditului și plăților aferente:

 • Achitare în numerar prin oficiul O.C.N. “ONLINE CREDIT” S.R.L.: ( ontractua 0%);
 • Achitare în numerar la una din filialele băncii BC FINCOMBANK SA ( ontractua 7 lei)
 • Achitare în numerar prin terminale de plată: RunPay ( ontractua 1%)
 • Achitare online: myrunpay.com ( ontractua 1%)

Transfer bancar în contul O.C.N.”ONLINE CREDIT” S.R.L. (codul fiscal 1015600030484): BC”FINCOMBANK” SA, , Cod bancar – FTMDMD2X847 IBAN MD19FT222460200000522498
Orice alte costuri rezultate din ontractual de credit Comision pentru acordarea creditului:
? MDL
Costuri în caz de întîrziere la plată Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu, vînzare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite Vi se va percepe o penalitate în mărime de 1% minim 20 MDL pentru fiecare zi de întîrziere a plății, aplicată la suma datorată pentru toata perioada de întîrziere. Penalitatea se calculează pînă la data achitării integrale a sumei datorate.
4.Alte ontra juridice importante
Dreptul de revocare
Aveţi dreptul să renunţaţi la ontractual de credit în termen de 14 zile calendaristice
Da
Rambursare anticipată
Aveţi dreptul la rambursare anticipată totală sau parţială a creditului în orice moment
Dvs aveți dreptul la rambursarea anticipată totală sau parțială a creditului nebancar în orice moment. Nu se aplică costuri suplimentare în cazul rambursării anticipate a creditului nebancar.
Consultarea unei baze de date Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă în baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă prin lege sau contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică Da
Dreptul la un proiect de contract de credit
Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie contractul de credit cu dumneavoastră
Da
Dacă este cazul:
Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ţinut să-și respecte obligaţiile precontractuale
Această informaţie este valabilă 15 zile din momentul prezentării.
5. Informaţii suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distanţă a serviciilor financiare
a) referitoare la creditor
Înregistrare Organizația de Creditare Nebancară “ONLINE CREDIT” S.R.L. IDNO 1015600030484

Înregistrată în registrul organizațiilor de creditare nebancară conform Hotarîrii CNPF nr.6/7 din 11.02.2019.
Dacă este cazul:
Autoritatea de supraveghere
Agenția pentru Protecția Consumatorilor Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 78, etaj 1, bir.101,102

Linia directă: (+373 22) 74-14-64

Linia verde 080028028 (apel gratuit din raioanele Republicii Moldova)
b) referitoare la contractul de credit
Exercitarea dreptului de revocare Împrumutatul are la dispoziție 14 zile calendaristice după încheierea contractului pentru a revoca contractul, în conformitate cu legea, fără a invoca motive. În asemenea caz împrumutatul va rambursa Împrumutătorului suma oferită de credit și va plăti dobînda aferentă acesteia de la data oferirii sumei pînă la data rambursării acesteia. Pentru a-și exercita dreptul menționat, împrumutatul va transmite o notificare unilaterală de revocare a contratului menționînd numele, prenumele și numărul contractului. Consecințele neexercitării dreptului de revocare conform dispozițiilor și condițiilor descrise mai sus, reprezintă imposibilitatea de a înceta contractul prin intermediul dreptului de revocare.
Dacă este cazul:
Legea luată de creditor ca bază pentru stabilirea raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit
Activitatea organizației de creditare nebancare întru stabilirea relațiilor cu potențialii clienți este guvernată de Legislația Republicii Moldova.
Dacă este cazul:
Regimul lingvistic
Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în limba de stat. Cu consimţămîntul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în limba de stat pe durata contractului de credit.
c) referitoare la căi de atac
Existenţa şi posibilitatea recurgerii la o procedură extrajudiciară de contestare şi la o cale de atac Orice neînțelegere poate fi soluționată în mod amiabil prin notificarea Părții. În cazul imposibilității găsirii unei soluții agreate de ambele părți, atunci cazul poate fi soluționat de instanța de judecată.

Prin prezenta, confirm că am luat cunoștință cu informația precontractuală și nu am necesitatea de a folosi termenul de cel puțin 15 zile calendaristice, pentru a analiza informația oferită. Astfel, solicit de a semna imediat contractul de credit nebancar.