Image

Стандартная информация о потребительском кредите

                                                                                                                                        

FORMULAR PENTRU PERSOANE FIZICE
 1. Informații standard privind creditul pentru consumatori
  (informație precontractuală (MODEL))

1.Numele/denumirea și datele de  contact ale Creditorului

Creditor

O.C.N.”ONLINE CREDIT” S.R.L.

Adresă

Mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn, nr.12/2, of.301

Nr. de telefon

(+373)60371300

Adresa de e-mail

info@onlinecredite.md

Adresa web

www.onlinecredite.md

2.Descrierea principalelor caracteristici ale produselor de creditare

Tipul creditului

Credit nebancar pe termen scurt

Valoarea totală a creditului

5000  MDL

Condițiile care reglemenează tragerea creditului

Însemnă modul și momentul de obținere a banilor

Tragerea creditului are loc în mediul on-line sau off-line după parcurgerea următorilor pași:

Acceptarea condițiilor de acordare a creditului de către O.C.N. “ONLINE CREDIT” S.R.L. și consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și verificarea informației disponibile în baza de date a birourilor istoriilor de credit, furnizate prin intermediul aplicației furnizate on-line sau offline, în scopul analizei încheierii unui eventual contract de credit.

Citirea și acceptarea ofertei organizației de creditare nebancare expuse în informația precontractuală.

După aprobarea creditului nebancar, semnarea contractului la unul din oficiile organizației sau prin intermediul codului unic expediat prin SMS.

În dependență de modalitatea de primire indicată (virament/numerar), mijloacele bănești sunt transferate în contul debitorului sau se ridică în numerar cu buletinul de identitate valabil la una din sucursalele companiei, agențiile cu terminale RunPay mini.

 

Durata contractului de credit

30 zile

Ratele și dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate

Rambursarea creditului nebancar, achitarea dobânzii calculate și comisioanelor aferente se efectuează pînă la scadență.

Ordinea de încasare a plăților efectuate:

1.       Penalitățile calculate;

2.      Comisioanele aferente

3.       Dobânda calculată

4.       Corpul creditului

 

Suma totală pe care va trebui să o achitaţi

Cu condiția respectării clauzelor contractuale:

5268  MDL

3.Costurile creditului

Rata dobînzii aferente creditului sau, dacă este cazul, diferite rate ale dobînzii care se aplică contractului de credit

Rata dobânzii aferente creditului nebancar pentru o zi calendaristică constituie:

 

50 % (fixă)

Dobânda anuală efectivă (DAE)

Costul total al creditului exprimat ca procentaj annual din valoarea totală a creditului.

DAE constituie:

 87,26 %

 

Exemplu reprezentativ

 

Exemplu:

Valoarea creditului nebancar – 5000 MDL;
Durata creditului nebancar – 30 zile;
Valoarea totală plătibilă de către consumator – 5268 MDL,
Comision pentru administarea creditului: 60 MDL,
Dobânda calculata: 208 MDL,
DAE –87,26 %

Pentru obţinerea creditului sau pentru obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite, este obligatoriu să se încheie:

– un contract de asigurare pentru garantarea creditului; sau
– un contract privind un alt serviciu accesoriu?

 

 

 

 

Nu

 

Nu

Costuri aferente

Suma costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată (de exemplu, a cardului de credit)

Comisionul perceput de terți pentru eliberarea mijloacelor bănești:

 • Eliberare mijloacelor bănești în numerar prin oficiul O.C.N. “ONLINE CREDIT ” SRL – comisionul 0%;
 • Transfer pe contul bancar sau pe contul de card: ontractua pentru transfer perceput de O.C.N. “ONLINE CREDIT” SRL – 0%, însă banca în care aveți contul dvs. Poate percepe o taxă pentru creditarea sumei în contul dvs., în conformitate cu tarifele sale;
 • Transferul mijloacelor bănești în portofelul electronic RunPay cu ridicarea sumei în numerar de la orice terminal RunPay Mini (ontractua 1%).

Comision perceput de terți pentru achitarea creditului și plăților aferente:

 • Achitare în numerar prin oficiul O.C.N. “ONLINE CREDIT” S.R.L.: (ontractua 0%);
 • Achitare în numerar la una din filialele băncii  BC FINCOMBANK SA (ontractua 7 lei)
 • Achitare în numerar prin terminale de plată:  RunPay (ontractua 1%)
 • Achitare online: myrunpay.com (ontractua 1%)

Transfer bancar în contul O.C.N.”ONLINE CREDIT” S.R.L. (codul fiscal 1015600030484): BC”FINCOMBANK” SA, , Cod bancar – FTMDMD2X847

IBAN MD19FT222460200000522498

Orice alte costuri rezultate din ontractual de credit

 

Costuri în caz de întîrziere la plată

Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu, vînzare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite

Vi se va percepe o penalitate în mărime de 0,04% pentru fiecare zi de întîrziere a plății, aplicată la suma datorată pentru toata perioada de întîrziere. Penalitatea se calculează pînă la data achitării integrale a sumei datorate.

4.Alte ontra juridice importante

Dreptul de revocare

Aveţi dreptul să renunţaţi la ontractual de credit în termen de 14 zile calendaristice

Da

Rambursare anticipată

Aveţi dreptul la rambursare anticipată totală sau parţială a creditului în orice moment

Dvs aveți dreptul la rambursarea anticipată totală sau parțială a creditului nebancar în orice moment. Nu se aplică costuri suplimentare în cazul rambursării anticipate a creditului nebancar.

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă în baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă prin  lege sau contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică

Da

Dreptul la un proiect de contract de credit

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie contractul de credit cu dumneavoastră

Da

Dacă este cazul:

Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ţinut să-și respecte obligaţiile precontractuale

 

Această informaţie este valabilă 15 zile din momentul prezentării.

5. Informaţii suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distanţă a serviciilor financiare

a) referitoare la creditor

Înregistrare

Organizația de Creditare Nebancară “ONLINE CREDIT” S.R.L.

IDNO 1015600030484

Înregistrată în registrul organizațiilor de creditare nebancară conform Hotarîrii CNPF nr.6/7 din 11.02.2019.

Dacă este cazul:

Autoritatea de supraveghere

 

Agenția pentru Protecția Consumatorilor Adresa: MD-2012, mun. Chișinău,

str. Vasile Alecsandri, nr. 78, etaj 1, bir.101,102

Linia directă: (+373 22) 74-14-64

Linia verde 080028028 (apel gratuit din raioanele Republicii Moldova)

b) referitoare la contractul de credit

Exercitarea dreptului de revocare

Împrumutatul are la dispoziție 14 zile calendaristice după încheierea contractului pentru a revoca contractul, în conformitate cu legea, fără a invoca motive. În asemenea caz împrumutatul va rambursa Împrumutătorului suma oferită de credit și va plăti dobînda aferentă acesteia de la data oferirii sumei pînă la data rambursării acesteia. Pentru a-și exercita dreptul menționat, împrumutatul va transmite o notificare unilaterală de revocare a contratului menționînd numele, prenumele și numărul contractului. Consecințele neexercitării dreptului de revocare  conform dispozițiilor și condițiilor descrise mai sus, reprezintă imposibilitatea de a înceta contractul prin intermediul dreptului de revocare.

Dacă este cazul:

Legea luată de creditor ca bază pentru stabilirea raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

Activitatea organizației de creditare nebancare întru stabilirea relațiilor cu potențialii clienți este guvernată de Legislația Republicii Moldova.

Dacă este cazul:

Regimul lingvistic

 

Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în limba de stat. Cu consimţămîntul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în limba de stat pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căi de atac

Existenţa şi posibilitatea recurgerii la o procedură extrajudiciară de contestare şi la o cale de atac

Orice neînțelegere poate fi soluționată în mod amiabil prin notificarea Părții. În cazul imposibilității găsirii unei soluții agreate de ambele părți, atunci cazul poate fi soluționat de instanța de judecată.

Prin prezenta, confirm că am luat cunoștință cu informația precontractuală și nu am necesitatea de a folosi termenul de cel puțin 15 zile calendaristice, pentru a analiza informația oferită. Astfel, solicit de a semna imediat contractul de credit nebancar.

 

 1. Acordul subiectului istoriei de credit pentru solicitarea/prezentarea informaţiei de/la către biroul istoriei de credit

Consimt asupra următoarelor:

 

O.C.N. „ONLINE CREDIT” S.R.L. să acceseze informația despre istoria mea de credit, conținută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit:

1) Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE SRL, 2) Î.M. Biroul de Credit SRL, 3) Biroului Istoriilor de Credit “INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL

și/sau să prezinte informații despre faptul solicitării creditului sau despre obligațiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit:

 

1) Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE SRL, 2) Î.M. Biroul de Credit SRL, 3) Biroului Istoriilor de Credit “INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL

 

Îmi exprim consimțământul ca Birourile Istoriilor de Credit VIA SCOPE SRL, Î.M. Biroul de Credit SRL, Biroului Istoriilor de Credit “INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL să facă schimb de informații despre obligațiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit, în scopul formării istoriei de credit.

 

Îmi exprim consimțământul ca biroul istoriilor de credit VIA SCOPE SRL, Biroul Istoriilor de Credit „INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL să obțină oricare date despre mine și/sau istoria mea creditară din oricare registre private sau publice, inclusiv, dar fără a se limita la: date despre istoria mea creditară, date despre bunurile mobile și imobile deținute, cote părți în companii, venituri și surse de venituri, loc de muncă, date despre plata de impozite și taxe, restanțe la plata de impozite și taxe, date despre rapoartele financiare ale companiei dacă este persona care consimte este împuternicită, fotografia, starea familială și alte date personale din Registrul de stat al populației și/sau informația publică din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, informații despre gajarea (ipotecarea) bunurilor mobile și imobile, despre executarea hotărârilor judecătorești pe cauze civile irevocabile, referitoare la executarea obligațiilor pecuniare.

 

Îmi exprim consimțământul ca O.C.N. „ONLINE CREDIT” S.R.L. să prelucreze și să înregistreze în baza de date proprie, informațiile ce țin istoria mea creditară și debitele ce mă vizează, și să transmită Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE SRL, Biroul Istoriilor de Credit „INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL informația respectivă, în scopul formării istoriei creditare.

 Confirm că am luat cunoștință de faptul că datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE SRL, Biroul Istoriilor de Credit „INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL  timp de 5 ani de la data încetării raporturilor juridice cu O.C.N. „ONLINE CREDIT” S.R.L..

 

Am luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011.

 

Prezentul consimțământ este valabil în decurs de 30 de zile de la data semnării sau în cazul încheierii contractului de credit pe tot termenul de acțiune a contractului de credit, care va fi încheiat cu O.C.N. „ONLINE CREDIT” S.R.L..

                                                                

 1. ACORD DE CONFIDENȚIALITATE
                              PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Organizația de Creditare Nebancară  “ONLINE CREDIT” SRL,IDNO 1015600030484 cu sediul înregistrat în mun.Chişinău, bd.Mircea cel Bătrîn 12/2,of.301,e-mail:info@onlinecredite.md,tel.(+373) 060371300
denumită în continuare - Creditor), intenționează să administreze, să colecteze, să înregistreze, să stocheze și să utilizeze (împreuna "Prelucreze") datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Legea, termenii și condițiile descrise mai jos.
Prin prezenta, în calitate de potențial client, îmi exprim consimțămîntul în vederea Prelucrării datelor mele cu caracter personal, după cum urmează:
1. Prelucrare
Creditorul intenționează să prelucreze următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, patronimic, sex, data și locul de naștere, semnătură, date a membrilor de familie, cetățenie, semnătură digitală, număr de telefon și fix, e-mail, profesie/funcție, situație familială, situație economico-financiară, date bancare, adresă (domiciliu/reședință), loc de muncă, IDNP (numărul personal de identificare), date privind bunurile deținute de către Debitor, caracteristicile fizice, date din buletinul de identitate
2. Scopul
Creditorul va Prelucra datele personale în scopul identificării Dvs. ca potențial client, pentru pregătirea ofertei de produse și servicii financiare, determinarea bonității și solvabilității, pentru încheierea contractului de credit nebancar, de a răspunde la toate intrebările adresate, de a trimite pe poșta electronică/numărul de telefon ofertele discutate, coduri de acces, etc.
3. Destinatari
Datele personale pot fi accesate de angajații Creditorului, în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor și cu regulamentul intern al societății.
4. Durata
Creditorul intenționează să Proceseze datele personale pe o durată de 3 ani sau pe tot termenul de acțiune a contractului de credit.
5. Drepturi
5,1. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011, sunteți informat că aveți următoarele drepturi în legătură cu Prelucrarea de către Debitor a datelor cu caracter personal:
1.Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor personale, precum și cu privire la datele care fac obiectul                                              Prelucrării și a originii acestor date.
2.Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal.
3.Dreptul de intervenție (rectificare, blocare, ștergere, actualizare) asupra datelor cu caracter personal.
4.Dreptul de obiecție cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal.
5.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin mijloace automate.
6.Dreptul de a consulta registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal.
7.Dreptul de a înainta plângere Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal precum și de a se adresa instanței,pentru atacarea deciziilor operatorului O.C.N ."ONLINE CREDIT" S.R.L., în conformitate cu
Legea nr. 133 din 08.07.2011.
5.2.În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi, puteți să trimiteți o scrisoare pe adresa companiei: MD:2044, mun.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr.12/2,of.301 (sediul societății).
În cazul în care refuzați să vă dați consimțămîntul in legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informăm că O.C.N. "ONLINE CREDIT" S.R.L. nu va putea realiza scopul indicat mai sus.

                                                                                                                                        

FORMULAR PENTRU PERSOANE FIZICE

 1. Informații standard privind creditul pentru consumatori
  (informație precontractuală (MODEL))

1.Numele/denumirea și datele de  contact ale Creditorului

Creditor

O.C.N.”ONLINE CREDIT” S.R.L.

Adresă

Mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn, nr.12/2, of.301

Nr. de telefon

(+373)60371300

Adresa de e-mail

info@onlinecredite.md

Adresa web

www.onlinecredite.md

2.Descrierea principalelor caracteristici ale produselor de creditare

Tipul creditului

Credit nebancar pe termen scurt

Valoarea totală a creditului

5000  MDL

Condițiile care reglemenează tragerea creditului

Însemnă modul și momentul de obținere a banilor

Tragerea creditului are loc în mediul on-line sau off-line după parcurgerea următorilor pași:

Acceptarea condițiilor de acordare a creditului de către O.C.N. “ONLINE CREDIT” S.R.L. și consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și verificarea informației disponibile în baza de date a birourilor istoriilor de credit, furnizate prin intermediul aplicației furnizate on-line sau offline, în scopul analizei încheierii unui eventual contract de credit.

Citirea și acceptarea ofertei organizației de creditare nebancare expuse în informația precontractuală.

După aprobarea creditului nebancar, semnarea contractului la unul din oficiile organizației sau prin intermediul codului unic expediat prin SMS.

În dependență de modalitatea de primire indicată (virament/numerar), mijloacele bănești sunt transferate în contul debitorului sau se ridică în numerar cu buletinul de identitate valabil la una din sucursalele companiei, agențiile cu terminale RunPay mini.

 

Durata contractului de credit

30 zile

Ratele și dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate

Rambursarea creditului nebancar, achitarea dobânzii calculate și comisioanelor aferente se efectuează pînă la scadență.

Ordinea de încasare a plăților efectuate:

1.       Penalitățile calculate;

2.       Comisionul de acordare a creditului

3.       Dobânda calculată

4.       Corpul creditului

 

Suma totală pe care va trebui să o achitaţi

Cu condiția respectării clauzelor contractuale:

5275  MDL

3.Costurile creditului

Rata dobînzii aferente creditului sau, dacă este cazul, diferite rate ale dobînzii care se aplică contractului de credit

Rata dobânzii aferente creditului nebancar pentru o zi calendaristică constituie:

 

0 % (fixă)

Dobânda anuală efectivă (DAE)

Costul total al creditului exprimat ca procentaj annual din valoarea totală a creditului.

DAE constituie:

 90,12 %

 

Exemplu reprezentativ

 

Exemplu:

Valoarea creditului nebancar – 5000 MDL;
Durata creditului nebancar – 30 zile;
Valoarea totală plătibilă de către consumator – 5275 MDL,
Comision de acordare: 275 MDL,
Dobânda calculata: 0 MDL,
DAE –90.12 %

Pentru obţinerea creditului sau pentru obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite, este obligatoriu să se încheie:

– un contract de asigurare pentru garantarea creditului; sau
– un contract privind un alt serviciu accesoriu?

 

 

 

 

Nu

 

Nu

Costuri aferente

Suma costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată (de exemplu, a cardului de credit)

Comisionul perceput de terți pentru eliberarea mijloacelor bănești:

 • Eliberare mijloacelor bănești în numerar prin oficiul O.C.N. “ONLINE CREDIT ” SRL – comisionul 0%;
 • Transfer pe contul bancar sau pe contul de card: ontractua pentru transfer perceput de O.C.N. “ONLINE CREDIT” SRL – 0%, însă banca în care aveți contul dvs. Poate percepe o taxă pentru creditarea sumei în contul dvs., în conformitate cu tarifele sale;
 • Transferul mijloacelor bănești în portofelul electronic RunPay cu ridicarea sumei în numerar de la orice terminal RunPay Mini (ontractua 1%).

Comision perceput de terți pentru achitarea creditului și plăților aferente:

 • Achitare în numerar prin oficiul O.C.N. “ONLINE CREDIT” S.R.L.: (ontractua 0%);
 • Achitare în numerar la una din filialele băncii  BC FINCOMBANK SA (ontractua 7 lei)
 • Achitare în numerar prin terminale de plată:  RunPay (ontractua 1%)
 • Achitare online: myrunpay.com (ontractua 1%)

Transfer bancar în contul O.C.N.”ONLINE CREDIT” S.R.L. (codul fiscal 1015600030484): BC”FINCOMBANK” SA, , Cod bancar – FTMDMD2X847

IBAN MD19FT222460200000522498

Orice alte costuri rezultate din ontractual de credit

Comision pentru acordarea creditului:

 275 MDL

Costuri în caz de întîrziere la plată

Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu, vînzare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite

Vi se va percepe o penalitate în mărime de 1% minim 20 MDL pentru fiecare zi de întîrziere a plății, aplicată la suma datorată pentru toata perioada de întîrziere. Penalitatea se calculează pînă la data achitării integrale a sumei datorate.

4.Alte ontra juridice importante

Dreptul de revocare

Aveţi dreptul să renunţaţi la ontractual de credit în termen de 14 zile calendaristice

Da

Rambursare anticipată

Aveţi dreptul la rambursare anticipată totală sau parţială a creditului în orice moment

Dvs aveți dreptul la rambursarea anticipată totală sau parțială a creditului nebancar în orice moment. Nu se aplică costuri suplimentare în cazul rambursării anticipate a creditului nebancar.

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă în baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă prin  lege sau contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică

Da

Dreptul la un proiect de contract de credit

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie contractul de credit cu dumneavoastră

Da

Dacă este cazul:

Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ţinut să-și respecte obligaţiile precontractuale

 

Această informaţie este valabilă 15 zile din momentul prezentării.

5. Informaţii suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distanţă a serviciilor financiare

a) referitoare la creditor

Înregistrare

Organizația de Creditare Nebancară “ONLINE CREDIT” S.R.L.

IDNO 1015600030484

Înregistrată în registrul organizațiilor de creditare nebancară conform Hotarîrii CNPF nr.6/7 din 11.02.2019.

Dacă este cazul:

Autoritatea de supraveghere

 

Agenția pentru Protecția Consumatorilor Adresa: MD-2012, mun. Chișinău,

str. Vasile Alecsandri, nr. 78, etaj 1, bir.101,102

Linia directă: (+373 22) 74-14-64

Linia verde 080028028 (apel gratuit din raioanele Republicii Moldova)

b) referitoare la contractul de credit

Exercitarea dreptului de revocare

Împrumutatul are la dispoziție 14 zile calendaristice după încheierea contractului pentru a revoca contractul, în conformitate cu legea, fără a invoca motive. În asemenea caz împrumutatul va rambursa Împrumutătorului suma oferită de credit și va plăti dobînda aferentă acesteia de la data oferirii sumei pînă la data rambursării acesteia. Pentru a-și exercita dreptul menționat, împrumutatul va transmite o notificare unilaterală de revocare a contratului menționînd numele, prenumele și numărul contractului. Consecințele neexercitării dreptului de revocare  conform dispozițiilor și condițiilor descrise mai sus, reprezintă imposibilitatea de a înceta contractul prin intermediul dreptului de revocare.

Dacă este cazul:

Legea luată de creditor ca bază pentru stabilirea raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

Activitatea organizației de creditare nebancare întru stabilirea relațiilor cu potențialii clienți este guvernată de Legislația Republicii Moldova.

Dacă este cazul:

Regimul lingvistic

 

Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în limba de stat. Cu consimţămîntul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în limba de stat pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căi de atac

Existenţa şi posibilitatea recurgerii la o procedură extrajudiciară de contestare şi la o cale de atac

Orice neînțelegere poate fi soluționată în mod amiabil prin notificarea Părții. În cazul imposibilității găsirii unei soluții agreate de ambele părți, atunci cazul poate fi soluționat de instanța de judecată.

Prin prezenta, confirm că am luat cunoștință cu informația precontractuală și nu am necesitatea de a folosi termenul de cel puțin 15 zile calendaristice, pentru a analiza informația oferită. Astfel, solicit de a semna imediat contractul de credit nebancar.

 

 1. Acordul subiectului istoriei de credit pentru solicitarea/prezentarea informaţiei de/la către biroul istoriei de credit

Consimt asupra următoarelor:

 

O.C.N. „ONLINE CREDIT” S.R.L. să acceseze informația despre istoria mea de credit, conținută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit:

1) Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE SRL, 2) Î.M. Biroul de Credit SRL, 3) Biroului Istoriilor de Credit “INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL

și/sau să prezinte informații despre faptul solicitării creditului sau despre obligațiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit:

 

1) Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE SRL, 2) Î.M. Biroul de Credit SRL, 3) Biroului Istoriilor de Credit “INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL

 

Îmi exprim consimțământul ca Birourile Istoriilor de Credit VIA SCOPE SRL, Î.M. Biroul de Credit SRL, Biroului Istoriilor de Credit “INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL să facă schimb de informații despre obligațiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit, în scopul formării istoriei de credit.

 

Îmi exprim consimțământul ca biroul istoriilor de credit VIA SCOPE SRL, Biroul Istoriilor de Credit „INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL să obțină oricare date despre mine și/sau istoria mea creditară din oricare registre private sau publice, inclusiv, dar fără a se limita la: date despre istoria mea creditară, date despre bunurile mobile și imobile deținute, cote părți în companii, venituri și surse de venituri, loc de muncă, date despre plata de impozite și taxe, restanțe la plata de impozite și taxe, date despre rapoartele financiare ale companiei dacă este persona care consimte este împuternicită, fotografia, starea familială și alte date personale din Registrul de stat al populației și/sau informația publică din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, informații despre gajarea (ipotecarea) bunurilor mobile și imobile, despre executarea hotărârilor judecătorești pe cauze civile irevocabile, referitoare la executarea obligațiilor pecuniare.

 

Îmi exprim consimțământul ca O.C.N. „ONLINE CREDIT” S.R.L. să prelucreze și să înregistreze în baza de date proprie, informațiile ce țin istoria mea creditară și debitele ce mă vizează, și să transmită Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE SRL, Biroul Istoriilor de Credit „INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL informația respectivă, în scopul formării istoriei creditare.

 Confirm că am luat cunoștință de faptul că datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE SRL, Biroul Istoriilor de Credit „INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL  timp de 5 ani de la data încetării raporturilor juridice cu O.C.N. „ONLINE CREDIT” S.R.L..

 

Am luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011.

 

Prezentul consimțământ este valabil în decurs de 30 de zile de la data semnării sau în cazul încheierii contractului de credit pe tot termenul de acțiune a contractului de credit, care va fi încheiat cu O.C.N. „ONLINE CREDIT” S.R.L..

                                                                

 1. ACORD DE CONFIDENȚIALITATE
                              PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Organizația de Creditare Nebancară  “ONLINE CREDIT” SRL,IDNO 1015600030484 cu sediul înregistrat în mun.Chişinău, bd.Mircea cel Bătrîn 12/2,of.301,e-mail:info@onlinecredite.md,tel.(+373) 060371300
denumită în continuare - Creditor), intenționează să administreze, să colecteze, să înregistreze, să stocheze și să utilizeze (împreuna "Prelucreze") datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Legea, termenii și condițiile descrise mai jos.
Prin prezenta, în calitate de potențial client, îmi exprim consimțămîntul în vederea Prelucrării datelor mele cu caracter personal, după cum urmează:
1. Prelucrare
Creditorul intenționează să prelucreze următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, patronimic, sex, data și locul de naștere, semnătură, date a membrilor de familie, cetățenie, semnătură digitală, număr de telefon și fix, e-mail, profesie/funcție, situație familială, situație economico-financiară, date bancare, adresă (domiciliu/reședință), loc de muncă, IDNP (numărul personal de identificare), date privind bunurile deținute de către Debitor, caracteristicile fizice, date din buletinul de identitate
2. Scopul
Creditorul va Prelucra datele personale în scopul identificării Dvs. ca potențial client, pentru pregătirea ofertei de produse și servicii financiare, determinarea bonității și solvabilității, pentru încheierea contractului de credit nebancar, de a răspunde la toate intrebările adresate, de a trimite pe poșta electronică/numărul de telefon ofertele discutate, coduri de acces, etc.
3. Destinatari
Datele personale pot fi accesate de angajații Creditorului, în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor și cu regulamentul intern al societății.
4. Durata
Creditorul intenționează să Proceseze datele personale pe o durată de 3 ani sau pe tot termenul de acțiune a contractului de credit.
5. Drepturi
5,1. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011, sunteți informat că aveți următoarele drepturi în legătură cu Prelucrarea de către Debitor a datelor cu caracter personal:
1.Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor personale, precum și cu privire la datele care fac obiectul                                              Prelucrării și a originii acestor date.
2.Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal.
3.Dreptul de intervenție (rectificare, blocare, ștergere, actualizare) asupra datelor cu caracter personal.
4.Dreptul de obiecție cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal.
5.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin mijloace automate.
6.Dreptul de a consulta registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal.
7.Dreptul de a înainta plângere Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal precum și de a se adresa instanței,pentru atacarea deciziilor operatorului O.C.N ."ONLINE CREDIT" S.R.L., în conformitate cu
Legea nr. 133 din 08.07.2011.
5.2.În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi, puteți să trimiteți o scrisoare pe adresa companiei: MD:2044, mun.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr.12/2,of.301 (sediul societății).
În cazul în care refuzați să vă dați consimțămîntul in legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informăm că O.C.N. "ONLINE CREDIT" S.R.L. nu va putea realiza scopul indicat mai sus.